Nasi uczniowie w IX Przeglądzie scenicznym "O wolności słowo..."

,,...To co piękne rodzi się na wolności ..."